صاحب امتیاز : ایوب دارابی

سر دبیر:محمد جواد رحمانی

تلفکس:06632725538

همراه:09167487435

سامانه پیامکی:66000660645

آدرس:نورآباد-بلوار شهید بهشتی

پست الکترونیک:delfanemrooz.ir@gmail.com

نام:
* ایمیل:
* پيغـام شما: